Shen, Mắt Hoàng Hôn – vị tướng mới được làm lại thời gian gần đây. Hãy cùng xem video để biết được cách chơi cũng như về bộ kĩ năng của Shen mới này.

1 COMMENT

  1. Reading your website gave me a lot of interesting informations
    , it deserves to go viral, you need some initial traffic only.
    How to get initial traffic??? Search for: masitsu’s effective method

LEAVE A REPLY